Bursa Bilgisayar – Teknik Servis, Bakım Sözleşmesi

 

İphone Servis
Bursa Ka Bilişim Bakım Anlaşması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

1. KA BİLİŞİM’İN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. Ka Bilişimin EK1 de belirtilen sistemine teknik servis, bakım-onarım ve destek hizmetleri sağlayacaktır. Ka Bilişim  ve bakım-onarım hizmeti her türlü donanım arızalarını, network ile ilgili sorunları ve işletim sistemi (NT, Windows) desteğini kapsamaktadır.

1.2. Ka Bilişim‘in vereceği yıllık teknik servis hizmeti 12 adet (toplam da ortalama 30 saat) olup, resmi tatil günleri hariç, Pazartesi den Cumartesi’ye kadar olan çalışma saatleri (10.00-17.00) arasında verilecektir. Çalışma günlerinde sabah saat 11’e kadar Teknik Servis Departmanına bildirilecek çağrılarda aynı gün 5 saat içerisinde, saat 11’dan sonra bildirilecek çağrılarda ise mümkünse o gün, değilse bir sonraki gün içerisinde Ka Bilişim, Müşteri yerinde soruna müdahale edecektir. Teknik servis sonrasında tespit edilen arızalar ve uygun olmayan ortam şartları müşteriye bildirilir, arızalı olan parçanın değiştirilmesi veya ortamın uygun hale getirilmesi Müşteri ‘den talep edilir.

1.3. Ka Bilişim  yapılacak tamirin parça gerektirmesi durumunda Müşteri’ ye fiyatını bildirecek ve teklifin onaylanmasının akabinde onarım işlemini gerçekleştirilecektir. Onarım işlemi müşteri onayından sonraki 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. İşin uzaması durumunda Ka Bilişim, Müşteri ‘den ek süre talep edilebilir ve Müşteri’nin mağdur olmaması için onarım işi tamamlanıncaya kadar çalışır vaziyette bir başka bilgisayar temin edecektir.

1.4. Ka Bilişim, Müşteri’ den randevu alarak 4 ayda bir periyodik bakım hizmetini temin edecektir. Sözleşme süresince 3 kez verilecek olan bu hizmet, bilgisayarların iç temizliğini, parçaların bağlantı kablolarının kontrolünü, diğer yan ürünlerin bağlantı kontrolünü ( yazıcı, scanner, UPS vs.) kapsar.

1.5.Müşteri’de çözülemeyen sorunların çözümü için, Bakım veya onarımın Ka Bilişim  teknik servisinde yapılmasına Ka Bilişim tarafından karar verilir. Talep Müşteri tarafından kabul edilmez ise doğabilecek sorunlardan Ka Bilişim  sorumlu tutulamaz.

1.6. Ka Bilişim, Müşteri’ ye donanım ve programların en etkin biçimde kullanabilmesi için Müşteri tarafından gerek duyulabilecek yol gösterici danışmanlık hizmetlerini de verecektir.

1.7. Ka Bilişim, Müşteri’ ye EK1 de belirtilen sistem için teknik bakım, onarım ve destek hizmetlerinin içerdiği konularda sınırsız telefon desteği verecektir.

2. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

2.1. Müşteri, Ka Bilişim  belirtilecek tavsiyelere uygun olarak teçhizatın gerektiği gibi kullanılmasından ve dış temizliğinden sorumludur. Sistem ve donanımı besleyen elektrik kablo ve tesisatındaki her türlü topraklamaların, yönetmeliklere ve kullanım talimatlarına uygun olarak yapılmış olmasını sağlar.

2.2. Hizmet çağrısı yapılan makinede bulunan program ve bilgilerin emniyete alınması ve yedeklenmesi Müşteri sorumluluğundadır.

2.3. Ka Bilişimin  bakımını yaptığı sistemin kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da dolaysız zarar ve ziyandan yükümlü değildir, Bu sorumluluk tamamı ile Müşteri’ ye aittir.

2.4. Ka Bilişim  sadece sözleşmede belirtilen yerdeki teçhizata bakım hizmeti temin edecektir. Eğer Müşteri bilgisayar sisteminin herhangi bir kısmını değişik bir yere yerleştirmek isterse bunu önceden Ka Bilişime ‘ bildirmeli ve onaylatmalıdır.

3. BAKIM ANLAŞMASI KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

3.1. Her türlü yedek parça bedeli anlaşma kapsamı dışındadır. Değişen parça bedeli müşteri tarafından peşin olarak ödenir.

3.2. Müşteri ya da üçüncü şahısların, hata, kaza ya da ihmali; ani voltaj değişiklikleri; teçhizatın başka yere taşınması; sistemde Ka Bilişim’in bilgisi ve rızası dışında değişiklik yapılması; eğitimsiz personelin sistemi kullanması ve bunlara benzer nedenlerle oluşabilecek hasar ve arızalar bakım anlaşması kapsamına girmez.

3.3. Sisteme virüs bulaşması bakım anlaşması kapsamında değildir. Ka Bilişim  böyle bir durumla karşılaştığında sadece bir kereye mahsus olarak bu temizliği ücretsiz olarak yapacaktır. Bunun dışında yapılacak olan tüm virüs temizliklerinde normal servis ücretinden % 25 indirimli bedel Müşteri’ den tahsil edilecektir.

3.4. Sistemdeki uygulama programları (muhasebe, Word, Excel vs) bu anlaşmanın kapsamında değildir. Uygulama programları ile ilgili tek destek Ka Bilişim  yetkin olduğu programların tekrar kurulumunun gerekmesi durumunda verilebilecek destektir.

3.5. Yeni alınan bir ürünün sisteme montajı veya mevcut sistem üzerinde parça değişikliği ile model yükseltme yapılması durumunda bakım ve onarım, ancak Müşteri’nin isteği ve saptanan ücretin Müşteri tarafından uygun karşılanmasından sonra Ka Bilişim  tarafından sağlanabilir. Ka Bilişim  yükümlülük dışı durumlar için normal servis ücretinden % 25 indirim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3.6. Donanımda kullanılacak olan her türlü tüketim malzemeleri, kâğıt ve manyetik bantlar,  disket, yazıcı şeritleri, yazıcı kafası ve benzerleri, bakım onarım ücretleri dışındadır. Kullanılacak malzemenin, standartlara uygun ve makinelere ziyan vermeyecek özelliklere sahip olması şarttır.

3.7. Eğer Müşteri, Ka Bilişimin  bilgi ve rızası dışında sistemde ek parçalar kullanır, değişiklik ve ek bağlantılar yaparsa: Ka Bilişim  işbu ek parçalardan veya teçhizatın değiştirilmiş parçalarından sorumlu değildir. Teçhizattaki değişiklikler veya ek parçalardan dolayı bakım hizmetlerinin ifasında vuku bulabilecek maliyet artışlarını Ka Bilişim,  Müşteri’ den tahsil etmek zorundadır.

3.8. Ka Bilişim dışından alınmış ünitelerin, bakımı yapılan sisteme ve ek ünitelere bağlanmasında Ka Bilişim’ in standart ücretleri uygulanır.

4. SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ VE SONA ERMESİ

4.1. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay müddet ile geçerlidir.

4.2. Fesih talebi ya da yeni sözleşme hükümleri vaki olmazsa, sözleşme müteakip 12 ay için de  “teknik servis ve bakım-onarım sözleşmesi” tutarı üzerinden %25 artışla yürürlükte kalacaktır. Sisteme anlaşmanın yapıldığı tarihten sonra bir ilave olmuşsa Ka Bilişim  bunlar için de müşteriye teklif verecek, kabul görmesi durumunda sistemin tamamı için yeniden sözleşme imzalanacaktır. Taraflardan biri sözleşmenin devamını istemezse fesih istemini 1 ay öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmek durumundadır.

4.3. Müşteri’nin sözleşme şartlarına uymaması veya ücretleri tarihinde ödememesi halinde Ka Bilişim  tarafından yapılacak yazılı uyarmaya rağmen 15 gün içinde bu durumun ortadan kalkmaması halinde, Ka Bilişim  yükümlülüklerini geçici olarak durdurabilir. Aynı durumun tekerrürü halinde sözleşme Ka Bilişim  tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Müşteri tarafından ödenen Yıllık teknik servis ve bakım-onarım sözleşmesi bedeli iade edilmez.

4.4. Ka Bilişim  olağan dışı durumlar hariç verdiği sürede müdahalede bulunmaz ise Müşteri sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir ve fesih tarihi ile sözleşme bitimi tarihi arasında kalan zaman aralığının ücretini Ka Bilişim  bir ay içerisinde Müşteri’ ye iade eder.

4.5. Bu sözleşme Ka Bilişim ‘in yazılı onayı olmadan devredilemez.

5. ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. Yıllık teknik servis ve bakım sözleşmesinin 1 (bir) yılık ücreti ……………  YTL’dir.

 

5.2. Yıllık Teknik Servis Sözleşmesi bedeli  sözleşme tarihini takiben 1 (bir) ay içerisinde nakit, günlük çek veya banka havalesi ile ödenecektir.

 

5.3. Ücrete KDV dâhil değildir.

 

5.4. Sözleşmede yazılı ücret yalnızca sözleşmede belirtilen işler içindir. Sözleşmede yer almayan işler istenmesi halinde KA Bilişim e ayrı ücret ödenecektir.

· Bu sözleşme 5 ana madde ve 2 sahifeden ibarettir (Ek-1 hariç). 2 nüsha halinde tanzim edilmiş olup, Müşteri ve Ka Bilişim,  anlaşmanın tam bir kopyasını almış olduklarını beyan ederler.

· Bu anlaşma üzerinde doğabilecek itilaflarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri   Kaşe İmza                                                                                                                                         Ka Bilişim   Kaşe İmza[tooltip type=”box” html=”İşte Girdi Sizin İçerik” box_background_color=”#eeeeee” box_opacity=”0.95″ box_padding=”10″ box_border_color=”#3F3F3F” box_border_width=”1″ box_border_radius=”0″ id=”182f170842d032d786e9ef318730ca7e” /]

Bursa Bilgisayar – Teknik Servis, Bakım Sözleşmesi” te bir düşünce

  1. Meral Yapı diyor ki:

    Merhaba Servis talep fdormunu doldurdum iş yerimize gelmenizi rica ediyoruz.
    bursa genelinde destek verdiğinizi yazmışsınız.
    bizim bilgisayar konusunda desteğe ihtiyacımız var yardımcı olursanız seviniriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir